OOR Noord- Oost-Nederland

Jouw talent, onze regio

In de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland zorgen ziekenhuizen en opleidingsinstellingen samen voor goed opgeleide medisch specialisten, sociaal geneeskundigen en klinisch-technologisch specialisten. De regio Noord en Oost is de regio waar talent zich optimaal kan ontplooien. Een Region of Talent dus.

Training medische spoedsituaties
Een nieuwe, competentiegerichte training in de Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties (SBMS).

Kwaliteitsproject
De OOR N&O; start een gezamenlijk kwalteitsproject. Alle opleiders kunnen instrumenten uit de Toolbox inzetten.

Teach The Teacher in losse modules
Patientenzorg + onderwijs = onmogelijk? Dat is de titel van een module uit het Teach The Teacher programma. U kunt nu vier losse modules volgen.

Onderwijs en opleiden, kunde en kunst
Professor Borleffs stelt dat onderwijs en opleiding zich moeten focussen op de competenties van de arts én op de passie van de arts voor het vak en de patiënt.

Meer SEH-artsen naar Noorden
Noord- en Oost-Nederland moet in 2011 minstens 15 procent van de instromende SEH-artsen toegewezen krijgen.

OORzaken, nieuwsbrief van de OOR N&O;
OORzaken is de digitale nieuwsbrief van de OOR N&O.; In het eerste nummer schrijft Henk Sluiter in zijn column over het ROO in de OOR.

RVZ: laat numerus fixus los
De RVZ adviseert de numerus fixus voor de studie geneeskunde over vijf jaar los te laten. Professor Borleffs, prodecaan in het UMCG, is het daarmee eens.

Regionaal opleidingplan KNO
De opleiders KNO in de OOR N&O; hebben als eersten een regionaal opleidingsplan gemaakt op basis van het landelijke opleidingsplan ENTER.

Ziekenhuizen

De hiernaast genoemde ziekenhuizen en instellingen werken samen bij de opleiding van medisch specialisten en basisartsen in de OOR N&O.; De zeven niet-universitaire ziekenhuizen hebben het predikaat Teaching Hospital.

De Teaching Hospitals, het UMCG de GGZ instellingen en revalidatiecentra vormen de kern van de OOR. Daarnaast werken ook andere ziekenhuizen en onderwijsinstellingen mee aan de opleidingen van zorgprofessionals in de regio. Zo werken de Teaching Hospitals voor de opleiding van medisch specialisten samen met streeklaboratoria en kleinere ziekenhuizen in de omgeving van Teaching Hospitals. Voor de (vervolg)opleidingen en praktijkstages van verpleegkundigen werken de Teaching Hospitals samen met onderwijsinstellingen in de regio.

Vervolgopleidingen

De OOR N&O verzorgt vrijwel alle medische, tandheelkundige en sociaal geneeskundige vervolgopleidingen en bèta opleidingen.

Cursussen

De OOR N&O; biedt aios disciplinegebonden en disciplineoverstijgende cursussen. De disciplineoverstijgende cursussen vindt u op deze website. Evenals de cursussen die specialisten wordt aangeboden om hun rol als opleider of supervisor in de vingers te krijgen. Paul Brand gaat in op die rol en stelt: 'opleiden is een vak'.

Landelijke kaders

Het Centraal College Medische Specialisten (CCMS) stelt kaderbesluiten vast voor verankering van het competentiegericht onderwijs in de opleidingsplannen. Het opleidingsfonds regelt de bekostiging van de opleidingsplaatsen in de zorg. Het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) is verantwoordelijk voor de samenhang en structuur tussen de beroepen en de opleidingen in de zorg. Het Capaciteitsorgaan stelt ramingen op voor de opleidingscapaciteit. Meer over de landelijke kaders leest u via het linker zijmenu.

Voorzieningen

Vaardigheden trainen samen met een collega? Thuis de vakliteratuur doorspitten? Hulp bij het vinden van een huis of een baan voor je partner? Over die voorzieningen vindt u op dit deel van de website meer informatie.

Kwaliteit & innovatie

Hoe is het kwaliteitssysteem van de OOR georganiseerd en waar richt het zich op. Welke innovaties zijn afgerond en welke innovatieprojecten lopen er. Dat leest u op de pagina's via het linker menu.

Over de OOR N&O;

Nederland telt acht Onderwijs- en Opleidings Regio's (OOR) rond de acht Universitaire Medische Centra (UMC). Binnen een OOR zorgen ziekenhuizen en opleidings- en onderwijsinstellingen samen voor een toereikend aantal goed opgeleide zorgprofessionals. De UMC's hebben daarin de regierol.

Region of Talent
De Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N&O;) heeft de ambitie zich te ontwikkelen als een ‘Region of Talent’. Dat kán omdat er een goed verankerde, constructieve samenwerking tussen de zeven regionale Teaching Hospitals en het UMCG is. Dat móet omdat de OOR N&O; ervoor wil zorgen dat de ziekenhuizen in Noord- en Oost-Nederland niet alleen nu maar ook in de toekomst beschikken over voldoende en goed opgeleide medici en andere zorgprofessionals.

Teaching Hospitals
De OOR Noord- en Oost-Nederland is een grote regio. Een op de zes Nederlanders woont er en is afhankelijk van de zorg die hier geleverd wordt. Het UMCG leidt een op de zeven van alle Nederlandse basisartsen op. Het UMCG doet dit in nauwe samenwerking met de Teaching Hospitals in de regio. De Teaching Hospitals zijn:

De Teaching Hospitals en het UMCG werken voor de opleiding van specialisten en stages van co-assistenten ook samen met laboratoria, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en kleinere ziekenhuizen in de regio. Voor de (vervolg)opleidingen en praktijkstages van verpleegkundigen en ander zorgpersoneel werken Teaching Hospitals en UMCG samen met onderwijsinstellingen in de regio.

Nieuws

Eerder verschenen nieuwsartikelen Datum
Training medische spoedsituaties 19 april 2020
Kwaliteitssysteem in de OOR N&O 6 april 2020
Meer SEH-artsen naar Noorden 18 maart 2020
Vaccin contre le coronavirus 6 maart 2020
OORzaken, nieuwsbrief van de OOR N&O 16 februari 2020
Teach The Tteacher losse modules 16 februari 2020
RVZ: laat numerus fixus los 4 februari 2020
Onderwijs en opleiding, over kunde en kunst 25 november 2019
Regionaal opleidingplan KNO 24 november 2019
Eerste opleidingsprijs voor Isala Klinieken 17 november 2019
Rond 15% introom voor OOR N&O 29 oktober 2019
Active Learner cursus voor aios 20 oktober 2019
Uitstel 48-urige werkweek aios 8 oktober 2019
Aios geven feedback 1 oktober 2019

Contact

De OOR N&O; is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen en opleidingsinstellingen in Noord- en Oost-Nederland.

Voor informatie over de bestuurlijke samenwerking van de OOR N&O; kunt u contact opnemen met Charles Brugman , manager van de UMCG Postgraduate School of Medicine van het Wenckebach Instituut.

Wilt u contact opnemen met een van de samenwerkende ziekenhuizen of opleidinginstellingen? De contactgegevens vindt u onder Ziekenhuizen.

Wilt u contact opnemen met een opleider, kijk dan onder Vervolgopleidingen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, dan kunt u mailen naar info[at]oornoordoost.nl

SITEMAP Privacybeleid-Retourbeleid-Winkel Regels