OOR Noord- Oost-Nederland

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kwaliteit & innovatie Aansluiting opleiding en beroepspraktijk
E-mail Afdrukken

Aansluiting opleiding en beroepsuitoefening

De medische vervolgopleidingen moderniseren in hoog tempo. De vernieuwde opleidingen bereiden specialisten beter voor op de zelfstandige uitoefening van hun beroep. Althans, dat is de verwachting. Maar is die verwachting wel gerechtvaardigd? De OOR N&O toetst dit door 'jonge klaren' te vragen naar de aansluiting van hún vervolgopleiding op hún beroepspraktijk.

Takenpakket
Om die aansluiting te toetsen moet eerst vastgesteld worden welke taken een medisch specialist uitvoert. Op basis van interviews, observaties, expertbeoordelingen en enquêtes stelden we een takenpakket op dat voor alle MSRC-erkende specialismen en de kaakchirurgie geldig is.

Medisch handelen
In een pilot deden we onderzoek onder specialisten die hun opleiding tussen 2005 en 2009 hebben afgerond. Dat was dus voor de modernisering van de opleidingen. Deze jonge klaren vroegen we in welke mate hun opleiding hen voorbereidde op de taken van het takkenpakket. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat zij zich niet op elke taak even goed voorbereid voelen. We toetsten verder de hypothese dat traditionele opleidingen de jonge klaren het beste voorbereidden op taken waarvoor de competentie ‘Medisch handelen’ het meest relevant is. Die hypothese wordt bevestigd. Jonge klaren blijken zich inderdaad significant (p<0.01) beter voorbereid te voelen op die taken. Maar de pilot bevestigt ook de noodzaak van aandacht voor de zes overige algemene competenties in de medische vervolgopleidingen. Op die taken voelen deze jonge klaren zich namelijk niet goed genoeg voorbereid. Bekijk de presentatie over het onderzoek. 

Moderniseringsmeter
Longitudinaal vervolgonderzoek moet uitwijzen of modernisering van de opleidingen inderdaad leidt tot een betere aansluiting tussen opleiding en beroepsuitoefening. De opleidingen verschillen echter onderling in het tempo waarmee zij de moderniseringsmaatregelingen hebben ingevoerd. Om uitspraken te kunnen doen over het effect van deze maatregelen op de aansluiting is daarom een ‘moderniseringsmeter’ ontwikkeld die inzicht geeft in de ‘moderniteit’ van de opleiding van een individuele respondent. Sinds augustus 2011 krijgen jonge klaren daarom een vragenlijst voorgelegd waarmee niet alleen gemeten wordt in hoeverre zij zich voorbereid voelen op de verschillende taken, maar ook geanalyseerd kan worden in hoeverre de moderniseringsmaatregelen een bijdrage leveren aan de aansluiting.

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op met Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  (arts-onderwijskundige) of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  (psycholoog-bedrijfskundige). 
Lees het artikel dat verscheen in OORzaken: Hoe goed is de jonge klare voorbereid?

 


SITEMAP Privacybeleid-Retourbeleid-Winkel Regels