OOR Noord- Oost-Nederland

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kwaliteit & innovatie Kwaliteitsproject
E-mail Print

Kwaliteitsproject

Op 1 januari 2011 gaat het nieuwe Kaderbesluit van het CGS in. Het Kaderbesluit vereist een goed leerklimaat, goede opleidingen en goede opleiders. Het Kaderbesluit stelt ook dat de COC's en opleiders in de opleidingsziekenhuizen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de opleidingen en voor de borging van de kwaliteit. Een adequaat kwaliteitssysteem is in de toekomst noodzakelijk voor een succesvolle visitatie. Bovendien moeten opleidingen hun kwaliteit inzichtelijk maken.

Gezamenlijk
De komende jaren vergen alle veranderingen bij de medische vervolgopleidingen de nodige inspanning van de opleiders. De Leerhuizen en de UMCG Postgraduate School of Medicine van het Wenckebach Instituut willen de opleiders daarbij helpen. Consulenten kunnen adviseren en ondersteunen bij de invoering van een kwaliteitssysteem met een cyclische inzet van kwaliteitsinstrumenten. Een gezamenlijk kwaliteitsproject in de OOR Noord & Oost coördineert en structureert de ondersteuning.

Toolbox kwaliteitsinstrumenten
De Toolbox van de OOR Noord & Oost bevat kwaliteitsinstrumenten op het gebied van het leerklimaat, de opleidingsgroep, de opleiding en aios.

Leerklimaat

 

D-RECT
Dutch-Residents' Educational Climate Test

Perceptie van het klinisch opleidingsklimaat en inzicht waar in het functioneren van de afdeling verbeteringen kunnen plaatsvinden. Aios vullen een webbased vragenlijst in. De resultaten worden besproken met de opleidingsgroep.

Opleidingsgroep

 

SET Q
Systematic Evaluation of Teaching Qualities

Specialisme specifieke feedback van aios aan stafleden en opleiders via een webbased vragenlijsten, inclusief een zelfevaluatie van stafleden en opleiders.
Afdelingsresultaten kunnen worden besproken in de opleidingsgroep. Eventueel koppelen aios zelf individuele resultaten terug aan de betreffende supervisoren.

Teach the Teacher cursussen 1, 2 en 3

Docentprofessionalisering voor opleiders en stafleden

Entre nous

Opleiders krijgen de mogelijkheid gezamenlijk te reflecteren op het leerklimaat en het leerproces van de aios en de rol die de opleider daarin heeft.

Opleiding

 

Proefvisitatie

De afdeling voorbereiden op de visitatie. Constateren van eventuele verbeterpunten. Een proefvisitatie is vergelijkbaar met een interne audit. Afdelingen binnen ziekenhuizen voeren proefvisitatie bij elkaar uit.

KPB, portfolio, 3600 feedback

Toetsing en begeleiding van individuele aios. Invoering of verfijning van het gebruik van deze methoden.

Lokaal opleidingsplan

Vertaling van een landelijk opleidingsplan naar de regionale of lokale situatie. Daarna het plan presenteren en implementeren.

Digitale media

Invoering en gebruik van digitale media als e-portfolio, e-learning, gaming en e-toetsen

Opleidingsetalages

Op de website van de OOR Noord & Oost is de kwaliteit van de opleidingen en opleidingsziekenhuizen inzichtelijk. Er is specifiek aandacht voor differentiatiestages.

Aios

 

Teach the teacher

Eigen maken van didactische basisvaardigheden.

DOC programma

Disciplineoverstijgend onderwijs voor aios. De cursussen kunnen ook in afgeslankte vorm lokaal aangeboden worden.

Exit interview of enquête

Vaststellen verbeterpunten van de opleiding.

 

Ondersteuning
Het Leerhuizenoverleg inventariseert welke expertise voor de verschillende instrumenten in de opleidingsinstellingen aanwezig is. In juni 2010 worden de namen van de experts gepubliceerd op deze website. Opleiders in de OOR Noord & Oost kunnen dan rechtstreeks contact met hen opnemen voor ondersteuning.

Tot die tijd kunnen opleiders contact opnemen met de heer C.L. (Charles) Brugman, manager van de UMCG Postgraduate School of Medicine en coördinator van de ondersteuning (t) 050 361 27 45 (e) Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SITEMAP Privacybeleid-Retourbeleid-Winkel Regels