OOR Noord- Oost-Nederland

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Landelijke kaders Capaciteit
E-mail Afdrukken

Capaciteit

Het Capaciteitsorgaan stelt ramingen op voor de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen en de initiële opleiding tot arts. Ze gaat daarbij uit van de te verwachten zorgbehoefte. Het capaciteitsorgaan wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op de website leest u meer over het Capaciteitsorgaan. In het Capaciteitsplan 2010 concludeert het Capaciteitsorgaan dat er in de toekomst veel meer artsen nodig zijn. Zij adviseert vanaf 2012 meer aios in de vervolgopleidingen en meer studenten in de initiële opleidingen in te laten stromen.

Op basis van de ramingen stelt VWS jaarlijks het aantal instroomplaatsen van de medische vervolgopleidingen vast dat voor subsidiëring uit het Opleidingsfonds in aanmerking komt. Het BOLS bereidt het toewijzingsvoorstel voor voor het CBOG.

Op basis van het toewijzigingsvoorstel stelt het ministerie het maximale aantal opleidingsplaatsen (met name instroomplaatsen) per (medische) vervolgopleiding vast dat zal worden gesubsidieerd.

Instroom 2012 en daarna
Voor 2012 heeft de OOR N&O 186 instroomplaatsen toegewezen gekregen. Dat is ongeveer 15% van het totaal aantal plaatsen in Nederland en conform de afspraken die op landelijk niveau zijn gemaakt. In het overzicht ziet u hoeveel aios per discipline instromen in 2012.  

Het Bestuurlijk Overleg van de OOR N&O is van mening dat het adherentiegebied van de OOR uitgangspunt moet zijn voor de instroom in 2012 en de jaren daarna. Als het wenselijk is kunnen naast het adherentiegebied ook regionale en sociaal-economische criteria hierin worden meegewogen. Die criteria moeten dan wel objectief en numeriek gemakkelijk vast te stellen zijn.

 

 


SITEMAP Privacybeleid-Retourbeleid-Winkel Regels