OOR Noord- Oost-Nederland

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Over OOR Werkstructuur
E-mail Afdrukken
Werkstructuur

Het UMCG en de Teaching Hospitals hebben gekozen voor samenwerking vanuit de inhoud. Er is een lichte bestuurlijke structuur ontwikkeld. Zo kunnen bestaande bevoegdheden, kennis en opleidingen als uitgangspunt dienen en gerespecteerd worden.

Bestuurlijk overleg
Het bestuurlijk overleg van de OOR bestaat uit de portefeuillehouders opleidingen van de Raden van Bestuur van de Teaching Hospitals en het UMCG. Het bestuurlijk overleg behandelt de logistieke thema's als capaciteitsplanning en financiering. 

Centrale opleidingscommissies
Voor de medische vervolgopleidingen in de regio is er ook een overleg van alle voorzitters van de Centrale Opleidingscommissies (COC). De COC's bewaken in hun ziekenhuis of opleidingsinstelling de innovatie, kwaliteit en veiligheid van de vervolgopleidingen. Zij sturen, bewaken en controleren.

Leerhuizenoverleg
De hoofden van de 'Leerhuizen' van de Teaching Hospitals en het UMCG hebben eveneens een regionaal overleg. Het Leerhuizenoverleg faciliteert het Bestuurljik Overleg en het voorzittersoverleg COC's op het gebied van kwaliteit, innovatie, cursorisch onderwijs, communicatie en organisatie. De rol van het Leerhuizenoverleg is zo veel mogelijk consensus te bereiken over organisatie, uitvoering en samenwerking bij de (innovatie van de) medische vervolgopleidingen in de OOR N&O. De Leerhuizen ondersteunen de opleiders en de organisatie. Het Leerhuizenoverleg maakt een jaarverslag.

De vergaderdata voor bovengenoemde gremia liggen per jaar vast in de agendamatrix. Bekijk de planning van 2011. Bekijk de planning van 2012 .

Op lokaal en regionaal niveau vindt afstemming plaats tussen COC en Leerhuis. COC en Leerhuis kunnen gevraagd en ongevraagd het bestuur of management van het ziekenhuis of de opleidingsinstelling adviseren.

Opleidingsclusters en affiliatiecoördinatoren
De regionale opleiders die verantwoordelijk zijn voor de medische vervolgopleidingen overleggen met elkaar in regionale opleidingsclusters of -groepen. Er zijn affiliatiecoördinatoren per ziekenhuis die zorgen dat de co-assistenten een goede klinische praktijkstage krijgen. Ook zij stemmen met elkaar en het UMCG af over een goede uitvoering van het klinisch deel van de artsenopleiding.

Subregio's voor zorgberoepen
Voor de meeste beroepen in de zorg is de arbeidsmarkt subregionaal georiënteerd. Daarom is de OOR voor de zorgberoepen verdeeld in vier subregio's. Per subregio is er een coördinerend ziekenhuis en een hogeschool.

 

 


SITEMAP Privacybeleid-Retourbeleid-Winkel Regels