OOR Noord- Oost-Nederland

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

Orthopedie  
  
Het woord orthopedie is opgebouwd uit orthos (recht) en pais (kind). Orthopedie betekent letterlijk: ‘rechtmaken van kinderen’ maar de specialisten richten zich al lange tijd op zowel kinderen als volwassenen. Orthopedie is het gebied van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de operatieve en niet-operatieve behandeling van mensen met stoornissen aan het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten).

De orthopedisch chirurg behandelt aangeboren afwijkingen, groeistoornissen en de gevolgen van ongevallen, zowel in de acute fase als bij restafwijkingen na een ongeval. Daarnaast kunnen allerhande ziekten (bijvoorbeeld kanker) gevolgen hebben voor het skelet en ook dan kan de orthopedisch chirurg dit behandelen. Ook richt de orthopedisch chirurg zich op arbeidsgerelateerde aandoeningen en sportblessures. Tenslotte kan de orthopedisch chirurg een belangrijke rol spelen bij het behandelen van degeneratieve aandoeningen, vooral bij slijtage van de gewrichten. Aan het vervangen van gewrichten, zoals de heup en de knie, heeft de moderne orthopedie voor een deel haar bekendheid te danken.

De opleiding
De opleiding tot orthopeed duurt zes jaar. Vanaf 2010 start de opleiding orthopedie met anderhalf jaar opleiding algemene heelkunde. Dit deel van de opleiding moet gevolgd worden in een ziekenhuis in de OOR N&O. Dit kan in het MCL in Leeuwarden, het Martini Ziekenhuis in Groningen, het UMCG, de Isala Klinieken in Zwolle, het Deventer Ziekenhuis, het Scheperziekenhuis in Emmen en het MST in Enschede.

Daarna volgen vierenhalf jaar orthopedie opleiding. Minstens een jaar van de opleiding wordt gevolgd in het UMCG (U opleiding). De afdeling Orthopedie is voor de opleiding orthopedie geaffilieerd met de ziekenhuizen in Leeuwarden, het Martini Ziekenhuis in Groningen, Zwolle, Deventer en Enschede.

De Isala Klinieken in Zwolle en het Martini Ziekenhuis hebben een zogenaamde P3 opleiding. Hier mag de opleiding maximaal drie jaar gevolgd worden. De ziekenhuizen in Leeuwarden, Deventer en Enschede hebben een P1 opleiding. Daar mag de opleiding maximaal een jaar gevolgd worden.

Het opleidingsrooster van de aios wordt zo mogelijk zo samengesteld dat een deel van de opleiding wordt doorgebracht in een P1 en een P3 en de U instelling.

Een opleiding tot orthopeed in de OOR N&O betekent een opleiding in een grote regio met een homogene opleidingsstructuur.

Cursussen en toetsen
In de vooropleiding algemene heelkunde volgt de aios de basiscursus heelkunde. Er worden dan drie toetsen afgenomen. Tijdens de opleiding orthopedie (dus ook tijdens het gedeelte dat bij de algemene heelkunde wordt gevolgd) worden er ongeveer tien cursussen per jaar gevolgd. Zeven van deze cursussen zijn disciplinegebonden en tenminste drie disciplineoverstijgend (bijvoorbeeld communicatie trainingen). Tijdens de opleiding orthopedie is er een jaarlijkse cursus (CCOC) en toetsing.

Verdiepingsstages
In het nieuwe opleidingscurriculum zijn gedurende het zesde jaar verdiepingsstages mogelijk in de geaffilieerde ziekenhuizen, indien aan de basiskwalificaties van de orthopedie is voldaan.

Subspecialisatie
Na registratie als specialist zijn fellowships heup-knie-rug-chirurgie, traumatologie en kinderorthopedie mogelijk.

Sollicitatieprocedure
De selectieprocedures vinden ieder jaar in juni plaats. In de OOR N&O zijn er per jaar zijn vijf opleidingsplaatsen. U kunt uw sollicitatie richten aan de opleider in het UMCG.

Meer informatie
Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met het secretariaat van de opleider in het UMCG (t) 050 3612802. Voor meer informatie over het specialisme verwijzen we naar de website van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie verschijnt vier keer per jaar en bevat artikelen van Nederlandse orthopeden. Ook op de website van de patiëntenvereniging SPO vindt u veel informatie.

 


SITEMAP Privacybeleid-Retourbeleid-Winkel Regels