OOR Noord- Oost-Nederland

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

Orthopedie in de Isala Klinieken

De maatschap Orthopedie Isala klinieken Zwolle bestaat uit acht orthopedische chirurgen en kenmerkt zich als een hecht team met een duidelijke visie. Het streven is om de orthopedische kliniek Zwolle sterk te positioneren op de Nederlandse kaart. De opleiding heeft hierin een leidende rol, naast het leveren van kwalitatief de beste zorg voor de patiënt.

Orthopedie Zwolle heeft opleidingsbevoegdheid (P3) voor het opleiden van artsen tot orthopedisch chirurg. De opleiding vindt plaats in de Regionale Opleidings Groep Orthopedie in de OOR N&O en onder de paraplu van het UMC Groningen. De maatschap streeft naar optimale omstandigheden en een veilige omgeving voor de opleiding. De maatschap combineert een bloeiende klinische praktijk met structurele onderwijstaken volgens moderne maatstaven, in een vruchtbare wetenschappelijke voedingsbodem.

Opleider en leden maatschap
Dr. C.C.P.M Verheyen is opleider maatschap orthopedie en dr N.J.A. Tulp plaatsvervangend opleider. Daarnaast verdelen de acht leden van de maatschap Orthopedie evenwichtig de gestelde taken en aandachtgebieden.  

Traumaopvang
De maatschap is verantwoordelijk voor de SEH en de traumaopvang. Binnen de maatschap zijn vier gespecialiseerde trauma-orthopeden. Zij verzorgen samen met de trauma-chirurgen in goede harmonie de traumaopvang in de regio Zwolle. In de opleiding Orthopedie is een traumastage van 13 weken opgenomen.

Bestuurlijke gremia
Maatschapleden zijn actief in diverse bestuurlijke gremia zowel binnen (bijvoorbeeld METC en bouwcommissie) als buiten (bijvoorbeeld bestuur orthopedenvereniging, Concilium en visitatiecommissie) het ziekenhuis.

Wetenschap
De maatschapleden zijn actief in het (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek en hebben diverse publicaties in nationale en internationale tijdschriften op hun naam staan. Bij een recente evaluatie over orthopedische wetenschappelijke publicaties 2004-2009 scoorde de Zwolse orthopeden het hoogst van alle niet-universitaire ziekenhuizen in Nederland.

Binnen de maatschap wordt veel onderzoek verricht door de orthopeden, individueel of in samenwerking met:

  • Arts-onderzoekers. Sinds 2002 werkt er ieder jaar een arts-onderzoeker op de afdeling Orthopedie. Deze is uitsluitend bezig met wetenschappelijk onderzoek. Het doel is een promotieonderzoek op te starten en ook binnen gestelde tijd af te ronden.
  • Arts-assistenten. Een arts-assistent is een erkend, afgestudeerd arts die wordt opgeleid tot medisch specialist.
  • Andere vakgroepen binnen de Isala klinieken, zoals Medische Microbiologie, Pathologie, Chirurgie, Radiologie, Revalidatie, Anesthesiologie en Reumatologie.
  • Andere Nederlandse en ook buitenlandse vakgroepen.
  • Co-assistenten. Ieder jaar werkt minimaal één co-assistent 42 weken op de afdeling voor zijn klinische of wetenschappelijke stage.

Samenwerkverbanden
Er is een nauwe samenwerking met het UMC Groningen. De artrose poli, die in 2007 is gestart, is gemodelleerd in samenwerking met het UMCG. De opleidingsdagen worden georganiseerd vanuit de OOR N&O. De samenwerking in de OOR wordt verder verdiept door een goede uitwisseling van de aios en het aangaan van gemeenschappelijk onderzoek.

Assistentendag
In de Isala klinieken is een deel van het discipline overstijgend onderwijs geclusterd in een assistentendag voor alle a(n)ios in het ziekenhuis. Alle a(n)ios krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan deze dag. Het ochtendprogramma bestaat uit discipline overstijgend onderwijs in workshopvorm. In de middag vindt het informele outdoor programma plaats. Hier staat teambuilding en feedback centraal. De dag wordt afgesloten met een barbecue.

Meer informatie over de opleiding orthopedie in de Isala Klinieken vindt u op de website van de Isala Academie.

 


SITEMAP Privacybeleid-Retourbeleid-Winkel Regels