OOR Noord- Oost-Nederland

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
E-mail Afdrukken

Anesthesiologie

Opbouw van de opleiding
De opleiding tot anesthesioloog duurt vijf jaar en houdt zich bezig met de perioperatieve zorg in de ruimste zin: anesthesie, acute geneeskunde, intensive care en pijngeneeskunde

De eerste twee opleidingsjaren richten zich op de algemene perioperative basis. Daarna volgen twee jaren speciële anesthesiologie met stages thoraxanesthesie, intensive care, pijn en palliatieve geneeskunde en speciële perioperatieve zorg. Het laatste opleidingsjaar bestaat uit de voorbereiding op de praktijk van het flexibele éénkamersysteem en de verdieping in één van de negen differentiatiemodules. 
 
Het tweede jaar van de opleiding volgt u in een perifeer ziekenhuis. Het opleidingscluster Anesthesiologie UMCG werkt samen met de ziekenhuizen De Tjongerschans in Heerenveen, Deventer ziekenhuis, de Isala Klinieken in zwolle, het MCL in Leeuwarden en ZGT in Almelo. via de links rechts op deze pagina vindt u meer infromatie over de samenwerkende ziekenhuizen en over de afdeling anesthesiologie van het UMCG. 

Cursorisch onderwijs
Er is cursorisch onderwijs in de vorm van:

 • Wekelijkse presentaties over een actueel anesthesiologisch onderwerp (maandagochtend-educatie), capita selecta, A-onderwijs, pijnonderwijs en een journal club.
 • Maandelijks PGO-onderwijs (B/C), thoraxonderwijs, bronchoscopietraining, IC- en D-onderwijs
 • Jaarlijks een crew resource managementtraining en simulatorcursus
 • Jaarlijks ethiekonderwijs (3 tot 4 keer) en communicatietraining
 • Naast het lokale onderwijs zijn er vier landelijke centrale cursussen anesthesiologie (B, C, D, E)
 • Landelijke anesthesiologendagen en wetenschapsdag.

Ten behoeve van iedere aios is een persoonlijk budget en een individueel opleidingsbudget beschikbaar.

Leren op de werkplek
Het 'Leren op de werkplek' (poli, visite, OK, overdracht) vindt plaats door een vast aantal modules (stages) in het moederziekenhuis en de clusterziekenhuizen. De modules kennen een opbouw in oplopende taakcomplexiteit en verantwoordelijkheid voor de aios. De aios nemen deel aan patiënten- en complicatiebesprekingen.

Supervisie en toetsing
Supervisie en toetsing vinden plaats op de werkvloer en d.m.v. voortgangstoetsing op internationaal niveau, landelijke examens, korte praktijkbeoordelingen (KPB’s), driemaandelijkse beoordelingen, 360º-feedback, simulatietoetsing in het skills center, logboeken en portfolio.

Differentiaties
In het laatste opleidingsjaar kan de aios kiezen uit één van de volgende verdiepingsstages:

 • Algemene anesthesiologie,
 • Intensive Care (+),
 • Pijn en palliatieve geneeskunde,
 • Kinderanesthesiologie
 • Thoraxanesthesiologie
 • Neuroanesthesiologie,
 • Obstetrische anesthesiologie,
 • Urgentiegeneeskunde,
 • Wetenschap.

Op www.opleidingsetalage.nl vindt u inhoudelijke informatie over de differenatiaties.

Wetenschappelijk onderzoek
Er is een aantrekkelijke werkomgeving met voldoende mogelijkheid tot individuele ontwikkeling. De aios worden gestimuleerd deel te nemen aan één van de onderzoeksprogramma’s:

 • (Pre)klinische farmacologie,
 • Anesthesiologische neurowetenschappen,
 • Hemodynamiek,Endotheliale (dys)functie en celschade,
 • Hemostase (interdisciplinair).

(Sub)specialisatie of fellowship na registratie als specialist.
Na registratie als specialist is subspecialisatie mogelijk in de aandachtsgebieden:

 • Intensive care,
 • Pijnbehandeling.

Een verdere verdieping op medisch specialistenniveau is mogelijk op de volgende gebieden: 

 • Kinderanesthesiologie,
 • Medisch Mobiel Team (MMT),
 • Thoraxanesthesiologie.

Sollicitatieprocedure
Er is een permanente vacature voor aios anesthesiologie (digitaal solliciteren via www.umcg.nl). Ieder half jaar is er een sollicitatieronde. Sollicitanten vergroten hun kansen door enthousiasme voor onderzoek of ervaring met het vak. Per jaar worden gemiddeld twaalf aios aangenomen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Opleiding Anesthesiologie
W.J.F.M. van der Meer, 050-3611059, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Interessante links:
Universitair Medisch Centrum Groningen
Informatie over Groningen
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

 

 


SITEMAP Privacybeleid-Retourbeleid-Winkel Regels